top of page
  • Judith de Bree

We kunnen niet zonder natuur

Namens miljoenen Nederlanders roepen 64 organisaties het kabinet op om door te pakken met natuurherstel


Met een gezamenlijke oproep in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord. De steun voor dit signaal komt uit alle hoeken van de maatschappij, zoals natuurorganisaties, wetenschappers, verkeersorganisaties, banken, kerken, bouwbedrijven en boeren.Veel Nederlanders zien dat het van belang is om nú op te komen voor de natuur. Zo vindt 88% natuur in Nederland essentieel en vindt 69% dat er méér natuur zou moeten komen, blijkt uit onderzoek van I&O Research eerder dit jaar. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord goede plannen gemaakt voor de natuur en het herstel hiervan. Nu is het de hoogste tijd om ze uit te voeren.


In elkaar stortend kaartenhuis


De natuur in Nederland staat namelijk onder grote druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. Geruisloos verdwijnen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit ons land. Elk jaar weer.


Nederland bungelt onderaan de lijst Europese landen als het gaat om oppervlakte beschermde natuur en wat betreft waterkwaliteit door vervuiling van onder andere mest, lozingen en andere verontreinigingen. Van de oorspronkelijk in Nederland voorkomende soorten is gemiddeld nog maar een fractie van hun populatie over. Deze afname is ook slecht nieuws voor ons. Want als soorten uitsterven of verdwijnen stort het kaartenhuis van de natuur in elkaar. In de natuur is namelijk alles van elkaar afhankelijk. We kunnen niet zonder natuur.

Gezonde en veilige leefomgeving ieders belang

Natuur is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Zo helpen goed functionerende veenmoerassen en bossen bij het verminderen van de klimaatverandering. Het nat houden van de bodem voorkomt verzakkingen van woningen, gebouwen en infrastructuur. Een gezonde bodem is bovendien een voorwaarde voor schoon water. Bomen en planten produceren zuurstof en geven al het leven op aarde daarmee lucht om te leven. Daarnaast bieden ze verkoeling tijdens een hittegolf. Insecten zijn enorm belangrijk als bestuivers van landbouwgewassen, vogels helpen bij het onderdrukken van plaaginsecten.


De organisaties roepen daarom het kabinet op door te pakken met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Want we moeten nu zorgen voor onze eigen toekomst, die van onze kinderen en kleinkinderen.De deelnemende organisaties


ANWB ASN Bank Ballast Nedam Bionext Bryologische en Lichenologische Werkgroep Caring Farmers Caring Vets CSA Netwerk Nederland De Duurzame Verpleegkundige De Goede Zaak De Groene Huisarts De Vlinderstichting Dier & Recht Dierenbescherming Federatie Agro-ecologische Boeren Fietsersbond Greenpeace GroeneKerken Groene Zorg Alliantie Grootouders voor het Klimaat Heijmans Thijsse Stichting Herenboeren IUCN NL IVN Klimaatstichting HIER Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Land van Ons LandschappenNL Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen Mennistenerf Milieudefensie Mobilisation for the Environment Mooi Wageningen Naturalis Natuur & Milieu Natuur en Milieufederaties Natuurmonumenten Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie NLGreenlabel Ongereptenatuur.nl Pennemes Planetary Health Hub - NL Projectgroep Duurzame Oogheelkunde Reizigersvereniging Rover Rewilding Europe SoortenNL Sportvisserij Nederland Stichting Demeter Stichting De Noordzee Stichting Gaia Sira Toekomstboeren Transitiecoalitie Voedsel Triodos Bank Urgenda Varkens in Nood Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk Vereniging Vijf Dorpen in 't Groen Vereniging voor Biodynamische Landbouw en Voeding Vogelbescherming Nederland Waddenvereniging Wandelnet Wereld Natuur Fonds Zoogdiervereniging Zorg voor Klimaat

83 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven