top of page

Groene Zorg Alliantie

De Groene Zorg Alliantie bestaat sinds maart 2021 en vertegenwoordigt een groot aantal groene zorgprofessionals dat zich inzet voor verduurzaming van zorg. Door het verbinden van Groene Zorg Commissies en Green Teams heeft de Groene Zorg Alliantie het doel om de vergroening van de zorg te katalyseren; binnen de medische wereld, binnen de samenleving en politiek!

We zijn een bottom-up initiatief en vertegenwoordigen groene (toekomstig) zorgprofessionals van de werkvloer, van student tot professional, van wetenschapper tot (evidence-based) activist. Door ons in te zetten voor de publieke en planetaire gezondheid behartigen we uiteindelijk het maatschappelijk belang. We streven hierbij geen winstoogmerk na en keren geen (winst)uitkeringen uit aan bestuurders en medewerkers. 

Over ons: About Us

Missie en visie

Missie - Waar staan we voor?

De Groene Zorg Alliantie katalyseert de vergroening van de zorg door te verbinden. We streven naar een klimaatneutrale, circulaire, ecopositieve zorgsector die voorbereid is op de (gezondheids)problemen ten gevolge van klimaatverandering. Dit doen we vanuit de overtuiging dat onze gezondheid onlosmakelijk is verbonden met onze omgeving en met het welzijn van de aarde (planetaire gezondheid

Visie – Waar gaan we voor?

  • 🎤 [Een krachtige stem uitbrengen] Wij vertegenwoordigen groene (toekomstig) zorgprofessionals en nemen zowel binnen als buiten de zorgsector een duidelijk standpunt in over Planetary Health en duurzame, groene gezondheidszorg. Daarbij zoeken we samenwerking met andere partijen die zich inzetten voor duurzaamheid en/of gezondheid.

  • 💡I[nspireren] Wij faciliteren ontmoetingen tussen groene zorgprofessionals om te inspireren tot nieuwe ideeën en actie.

  • 🔗 [Kennis delen] Wij stimuleren efficiënte en laagdrempelige uitwisseling van kennis en ervaring aangaande verduurzaming van de zorg.

Lees meer over onze plannen in het beleidsplan

Over ons: Text

Deelnemers

De Groene Zorg Alliantie vertegenwoordigt een groot aantal partijen in de zorg. Deze partijen vertegenwoordigen allemaal (toekomstig) zorgprofessionals en hechten waarde aan vergroening van de zorg. Ze richten zich op 1) de invloed van klimaat, milieuvervuiling en veranderende ecosystemen op gezondheid en/of 2) het verduurzamen van de zorgsector. We zijn georganiseerd in commissies en Green Teams.

Commissies
Commissies zijn breder dan één instituut en richten zich op (1) de invloed van klimaat, milieuvervuiling en veranderende ecosystemen op gezondheid en/of (2) het verduurzamen van de zorgsector. 

Green Teams
Green Teams en kernteams bevinden zich binnen één instituut en richten zich op 1) de invloed van klimaat, milieuvervuiling en veranderende ecosystemen op gezondheid en/of 2) het verduurzamen van de zorgsector. 

Over ons: Text

Samenwerkingen

De Groene Zorg Alliantie werkt samen met de volgende partners, om gezamenlijk kennis te delen, te inspireren en een sterke stem uit te brengen voor groene zorg!

1628511742913.jpg

Health Care Without Harm

Scherm­afbeelding 2023-04-01 om 17.25.22.png

Milieuplatform Zorgsector

Scherm­afbeelding 2023-04-01 om 17.27.50.png

Green Care Academy

Scherm­afbeelding 2023-04-01 om 17.24.57.png

ToekomstProef

Disclaimer & Privacy

De informatie op www.groenezorgalliantie.nl is met zorg samengesteld en de Groene Zorg Alliantie hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar deelnemende partijen en relaties. Ga naar deze pagina voor onze disclaimer en het privacybeleid.

bottom of page